Vid samtliga utbildningsämnen finner du den aktuella allmänna studieplanen. För att nå institutionernas information om forskarutbildningen följer du länken vid varje institutionsnamn.

Engelska institutionen
Engelska (186 Kb)

Filosofiska institutionen
Praktisk filosofi (164 Kb)
Teoretisk filosofi (164 Kb)

Historiska institutionen
Historia (90 Kb)

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Arkeologi (419 Kb)

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Etnologi (385 Kb)
Genusvetenskap (406 Kb)
Religionshistoria (399 Kb)

Institutionen för kultur och estetik
Idéhistoria (240 Kb)
Konstvetenskap (420 Kb)
Litteraturvetenskap (398 Kb)
Musikvetenskap (280 Kb)
Teatervetenskap (397 Kb)

Institutionen för lingvistik
Lingvistik (169 Kb)

Institutionen för mediestudier
Journalistik (148 Kb)
Medie- och kommunikationsvetenskap (143 Kb)
Modevetenskap (141 Kb)
Filmvetenskap (139 Kb)

Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier
Asiens språk och kulturer (145 Kb)
Mellanösterns språk och kulturer (168 Kb)

Romanska och klassiska institutionen
Klassiska språk (153 Kb)
Romanska språk (152 Kb)

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Baltiska språk (154 Kb)
Finska (191 Kb)
Tyska (122 Kb)
Slaviska språk (148 Kb)

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Nordiska språk (400 Kb)
Tvåspråkighet (159 Kb)
Översättningsvetenskap (162 Kb)

Institutionen för ämnesdidaktik
Matematikämnets didaktik
Naturvetenskapsämnenas didaktik
Språkdidaktik (354 Kb)
Ämnesdidaktik (356 Kb)