Vid avräkningen multipliceras uppnådda håsar och håpar med aktuellt avräkningstal och jämförs med utdelat takbelopp. Om värdet av uppnådda håsar och håpar understiger takbeloppet har institutionen underpresterat. Om värdet, däremot, överstiger takbeloppet har institutionen överpresterat. Mer information om avräkning och avräkningstal finns i fakultetens budgetbeslut.

Om ni önskar kontrollera kansliets sammanställning mot en egen rapport, följ instruktionen nedan för att få institutionens siffror. Ni räknar fram uppnådda håsar och håpar och jämför med kansliets sammanställning för att upptäcka eventuella avvikelser.