Sista ansökningsdag: 15 oktober för att påbörja utbildningen den 1 februari.
Sista ansökningsdag: 15 april för att påbörja utbildningen den 1 september.

Institutionen ansvarar för att annons publiceras i universitetets rekryteringssystem ReachMee senast tre veckor före sista ansökningsdag. Utannonsering sker nationellt och, där så är lämpligt, internationellt.

Den 12 november 2019 beslutade Humanistiska fakultetsnämnden om Handläggningsordning för doktorandrekrytering (278 Kb) (SU FV-1.1.2-2695-19). Den ersätter både Handläggningsordning för doktorandrekrytering vid Humanistiska fakulteten (SU FV-4.1.1-2492-13) och Handläggningsordning för antagning av doktorand med annan studiefinansiering än doktorandanställning (SU FV-4.1.1-2492-13).

Antagning av doktorand med annan studiefinansiering

Antagning till utbildning på forskarnivå med annan studiefinansiering än doktorandanställning beslutas av dekanus på delegation av fakultetsnämnden. Av Handläggningsordning för doktorandrekrytering (278 Kb)  framgår vilket underlag fakultetsnämnden behöver för att fatta beslut om antagning.

Licenciatexamen

Antagning till utbildning på forskarnivå som ska avslutas med licenciatexamen beslutas av dekanus på delegation av fakultetsnämnden. Anhållan från institutionsstyrelsen skickas till utbildning@hum.su.se