Organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Om oss
  5. Organisation

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden är fakultetens beslutande organ. Här hittar du information om nämndens ledamöter och beredningar, samt protokoll från nämndens sammanträden.

Fakultetskansliet

Humanistiska fakultetskansliet ingår i Stockholms universitets centrala förvaltning och är underställt förvaltningschefen. Här hittar du information om kansliets arbete, samt kontaktuppgifter till fakultetskansliets personal.

Institutioner, prefekter och föreståndare

Humanistiska fakulteten består av fjorton institutioner och fem centrum och institut. Här hittar du hemsidesadresser till dessa, samt kontaktuppgifter till prefekter och föreståndare.

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Humanistiska fakulteten
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Humanistiska fakultetsnämnden

Postadress
Humanistiska fakultetsnämnden
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

För fakturering och fakturaadress, läs mer här

Kontakt i ekonomifrågor controller@hum.su.se

Kontakt i utbildningsfrågor utbildning@hum.su.se

Kontakt i disputationsärenden disputationer@humfak.su.se

Humanistiska fakultetskansliet

Postadress
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Humanistiska fakultetskansliet
Stockholms universitet
Hus A, plan 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Tfn växel 08-16 20 00