Dekanus: Elisabeth Wåghäll Nivre, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Prodekanus : professor Hans Hayden, Institutionen för kultur och estetik

Fakultetsnämndens sammanträdesdagar

Datum för sammanträde hittar du i kalendariet, här.

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp