Fotograf: Niklas Björling

Hej Elisabeth! Vad är det vi firar den 17 december?
– Vi firar ju faktiskt oss själva. Den 17 december 1919 konstituerades Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vi ger nu Humanistiska fakulteten en födelsedagspresent som består i att de som nu är verksamma på universitetet framträder och fritt har fått välja vad de vill lyfta fram som viktigt och intressant vid sina institutioner. Eftersom jubileum ofta handlar om tillbakablickar väljer vi att i stället presentera det som sker här och nu – vad görs på vår fakultet?

Vad hoppas du att publiken får ut av firandet? 
– Lite kunskap och bildning vill vi väl alltid föra vidare, men framförallt vill vi bjuda våra kollegor och våra studenter på en riktigt trevlig eftermiddag. Firandet riktar sig ju inte bara till humanister, utan även till våra kollegor som kanske kan bli mer nyfikna på att höra vad vi gör och hitta beröringspunkter över discipliner.
– Vi har ingen entrébiljett – alla som vill ta del av vad fakultetens institutioner arbetar med är välkomna, man ska kunna komma och gå under eftermiddagen. Det ska helt enkelt finnas något för alla.

Hur ser dagen ut?
– Vi kommer att ha, precis som tanken är, en salig blandning av det institutionerna själva vill visa upp. Rektor Astrid Söderbergh Widding hälsar välkommen, sedan ska jag själv säga några ord. Det blir lite tillbakablickande, men vi landar i nutid när vi kommer in på institutionernas presentationer. Däremellan kommer vi att ha musikalisk underhållning, exempelvis från Humanistiska föreningen.
– Våra humaniststudenter ställer i detta inte bara upp för varandra, utan även för fakulteten och för universitetet.

2019 har ju varit fakultetens jubileumsår. Vad har ni gjort?
– Vi har arrangerat flera olika evenemang "på stan" som vi har kallat det, alltså utanför campus. Vi hade ett evenemang på Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen om estetik där Suzanne Osten, Björn Wiman med flera satt i panelen. Vi var på Goetheinstitutet, där vi samlade författare, forskare, översättare och tolkar och diskuterade och aktivt praktiserade flerspråkighet inför publiken. Och sen var vi i den humanistiska högborgen Nordiska museet, där vi arrangerade ett samtal mellan fyra museichefer. 

Hur har det varit?
– Det har varit otroligt roligt och en framgång för fakulteten. Vi har velat lyfta fram att humanistiska ämnen verkligen är en del av hela samhället, det är något vi använder oss av i vår vardag, varje dag. Humaniora handlar i stort om att begripa större sammanhang och att begripa sig själv. Ibland är det kanske så grundläggande att man inte tänker på det – humanistiska ämnen är långt närmre samhället och praktiken än vad som ibland görs gällande. Och det som kan betraktas som ”flummigt” i humaniora handlar ju snarare om vår oförmåga om att förstå oss själva, det vill säga människan.

Läs mer och anmäl dig till Humanistiska fakultetens jubileumsfirande den 17 december

Läs mer om Humanistiska fakultetens jubileumsår