Illustration: Elsa Wikander/Azote


Den 17 december 1919 konstituerades Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vi firar fakultetens 100-årsjubileum med en rad aktiviteter förlagda såväl till campus Frescati som till Stockholms stad. Aktiviteterna kommer göra breda nedslag i vad som beskrivs som humanioras ”tre ben” – kultur, estetik och språk.

Debatten kring humaniora och dess plats i det moderna samhället förs i internationella sammanhang i böcker och artiklar, föreläsningar och panelbord, bloggar och inlägg i sociala medier. I den svenska och internationella debatten har många försvarstal lyckats formulera viktiga klargöranden kring humanioras relevans, samtidigt som kritiska röster från de egna leden har påpekat att humaniora är mycket svårt att definiera.

Med jubileumsfirandet vill vi understryka humanioras viktiga ställning i samhället och centrala betydelse för vår samtid, samtidigt som vi markerar fakultetens starka förankring i akademisk tradition. Vad kan humaniora göra? Vad är humanioras nytta och samhällsrelevans – då såväl som idag?

Om projektet

Humanistiska fakulteten anordnar 2019 evenemang på Kulturhuset stadsteatern Skärholmen, Goetheinstitutet och Cervanteinstitutet samt Nordiska museet. Evenemangen är öppna för alla och riktar sig till dig som vill djupdyka i humaniora.

Jubileumet anordnas av dekanatet vid Humanistiska fakulteten bestående av Elisabeth Wåghäll Nivre, Hans Hayden, Barbro Blehr och Ken Benson samt Bengt Novén, professor i franska och tidigare dekan vid Humanistiska fakulteten (2012-2017). Som kanslistöd medverkar Anna Frykholm, kommunikatör för Humanistiska fakulteten samt Yliali Asp, handläggare och fakultetssekreterare vid Humanistiska fakultetskansliet.