Humanistiska fakultetsnämnden

Vårterminen 2022
Tisdag 8 februari, kl 13-15, mötet äger rum via Zoom.
Tisdag 22 mars, kl 13-15, mötet äger rum via Zoom.
Tisdag 10 maj, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 14 juni, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.

Höstterminen 2022
22-23 augusti, Internat på Bosöns konferensanläggning, Lidingö
Tisdag 6 september, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 11 oktober, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 8 november, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 13 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Vårterminen 2022
Måndag 31 januari, kl 10.30-12.00.
Måndag 14 mars, kl 10.30-12.00.
Måndag 2 maj, kl 10.30-12.00.
Fredag 3 juni, kl 10.30-12.00.

Höstterminen 2022
Måndag 29 augusti, kl 10.30-12.00
Fredag 30 september, kl 10.30-12.00
Måndag 31 oktober, kl 10.30-12.00
Måndag 5 december, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Prefektmöten

Vårterminen 2022
Onsdag 16 februari, kl 13-15 (lokal meddelas senare).
Onsdag 27 april, kl 13-15 (lokal meddelas senare).

Dekanus chefsmöten med prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte.

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vårterminen 2022
Torsdag 24 februari, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 7 april, kl 10-12, Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 12 maj, kl 10-12 Kungstenen, Aula Magna.

Höstterminen 2022
Torsdag 29 september kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 27 oktober kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna.
Torsdag 1 december, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Sandra Persson och Yliali Asp

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Vårterminen 2022
Torsdag 17 februari, kl 10-12, mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 28 april, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna.

Höstterminen 2022
Torsdag 29 september, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna.
Torsdag 17 november, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna.

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Vårterminen 2022
Onsdag 23 februari, kl 13-15. Mötet äger rum via Zoom.
Onsdag 18 maj, kl 13-15.  Mötet äger rum via Zoom.

Träffpunkt för studievägledare/internationella koordinatorer vårterminen 2022.

Onsdag 20 april, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna. Med fika!

Höstterminen 2022
Onsdag 28 oktober, kl 13-15. Mötet äger rum via Zoom.
Onsdag 9 november, kl 13-15. Minerva, Gula villan.

Träffpunkt för studievägledare/internationella koordinatorer höstterminen 2022
Onsdag 19 oktober, kl 13-15, Minerva, Gula villan

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktpersoner: Yliali Asp och Sandra Eriksson

-----------------------------------------

Prefektråd

Vårterminen 2022
Måndag 1 februari, kl 14-16, mötet äger rum via Zoom.
Onsdag 16 mars, kl 14-16, Kungstenen, Aula Magna.
Onsdag 4 maj, kl 14-16, Kungstenen, Aula Magna.
Onsdag 8 juni, kl 14-16, Kungstenen, Aula Magna.

Höstterminen 2022
Onsdag 31 augusti, kl 13.00-15.15. Bergsmannen, Aula Magna.
Måndag 3 oktober. Heldag på Spökslottet.
Onsdag 2 november, kl 13.00-15.15, Bergsmannen, Aula Magna.
Onsdag 7 december, kl 13.00-15.15. Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier.

Informationsmöten för prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Felicia Markus

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Vårterminen 2022
Onsdagen 26 januari.
Onsdagen 23 februari.
Onsdagen 16 mars.
Onsdagen 27 april.
Onsdagen 1 juni.

Höstterminen 2022
7 september
5 oktober
16 november
7 december

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Vårterminen 2022
Torsdagen 20 januari.
Torsdagen 3 februari.
Torsdagen 3 mars.
Torsdagen 31 mars.
Torsdagen 5 maj.
Torsdagen 9 juni.

Höstterminen 2022
1 september
22 september
20 oktober
24 november
15 december

Mötestider för lärarförslagsnämnderna; ca 9-16. Kallelse och dagordning skickas ut ca en vecka före respektive möte.

Kontaktpersoner: Kenneth Hjalmarsson och Charlotte Fowler

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Vårterminen 2022
17 februari, kl 13-15, Ugglan, plan 2, A-huset.
30 mars, kl 10-12, Ugglan, plan 2, A-huset.
11 maj, kl 10-12, Ugglan, plan 2, A-huset.

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktperson: Sandra Persson