Humanistiska fakultetsnämnden

Höstterminen 2022
22-23 augusti, Internat på Bosöns konferensanläggning, Lidingö
Tisdag 6 september, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 18 oktober, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 8 november, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 13 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Höstterminen 2022
Måndag 29 augusti, kl 10.30-12.00
Fredag 7 oktober, kl 10.30-12.00
Måndag 31 oktober, kl 10.30-12.00
Måndag 5 december, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2022
Torsdag 29 september kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 27 oktober kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna.
Torsdag 1 december, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Sandra Persson och Yliali Asp

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Höstterminen 2022
Torsdag 29 september, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna.
Torsdag 17 november, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna.

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Höstterminen 2022

Onsdag 28 oktober, kl 13-15. Mötet äger rum via Zoom.
Onsdag 9 november, kl 13-15. Minerva, Gula villan.

Träffpunkt för studievägledare/internationella koordinatorer höstterminen 2022
Onsdag 19 oktober, kl 13-15, Minerva, Gula villan

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktpersoner: Yliali Asp och Sandra Eriksson

-----------------------------------------

Prefektråd/Prefektmöten

Höstterminen 2022
Onsdag 31 augusti, kl 13.00-15.15. Bergsmannen, Aula Magna.
Måndag 3 oktober. Heldag på Spökslottet.
Onsdag 2 november, kl 13.00-15.15, Bergsmannen, Aula Magna.
Onsdag 7 december, kl 13.00-15.15. Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier.

Informationsmöten för prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Felicia Markus

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Höstterminen 2022
7 september
5 oktober
16 november
7 december

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Höstterminen 2022
1 september
22 september
20 oktober
24 november
15 december

Mötestider för lärarförslagsnämnderna; ca 9-16. Kallelse och dagordning skickas ut ca en vecka före respektive möte.

Kontaktpersoner: Kenneth Hjalmarsson och Charlotte Fowler

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Höstterminen 2022
Tider kommer snart.

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktperson: Sandra Persson