Humanistiska fakultetsnämnden

Höstterminen 2023
Tisdag 12 september, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 10 oktober, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 14 november, kl 14-16, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 12 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Höstterminen 2023
Måndag 4 september, kl 14-15
Måndag 2 oktober, kl 10.30-11.30
Måndag 6 november, kl 11.00-12.00
Måndag 4 december, kl 11.00-12.00

Mötena sker via Zoom.

------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2023
Torsdag 28 september, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna.
Torsdag 26 oktober, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 30 november, kl 10-12,Kungstenen, Aula Magna.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Monika Karlsson och Yliali Asp

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Höstterminen 2023

Torsdag  28/9 kl 10-12, Accelerators seminarierum.
Torsdag 16/11 kl 10-12, Polstjärnan, Aula Magna

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Lars Nordgren

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Höstterminen 2023
Onsdag 27 september, kl 10-12. Minerva, Gula villan.
Onsdag 22 november, kl 13-15, Minerva, Gula villan.

Träffpunkt för studievägledare/internationella koordinatorer höstterminen 2023
Tider kommer.

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktpersoner: Yliali Asp och Sandra Eriksson

-----------------------------------------

Prefektråd/Prefektmöten

Höstterminen 2023
Onsdag 6 september, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.
Onsdag 4 oktober, kl 13-15.15, Minerva, Gula villan.
Onsdag 8 november, kl 13-15.15, Bergsmannen, Aula Magna.
Tisdag 5 december, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.

Informationsmöten för prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Felicia Markus

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Höstterminen 2023
Torsdagen 14 september
Torsdagen 5 oktober
Torsdagen 9 nov
Torsdagen 7 december

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Höstterminen 2023
Onsdagen 30 augusti
Onsdagen 18 oktober
Onsdagen 15 november
Onsdagen 20 december

Mötestider för lärarförslagsnämnderna; ca 9-16. Kallelse och dagordning skickas ut ca en vecka före respektive möte.

Kontaktpersoner:  Charlotte Fowler och Kenneth Hjalmarsson

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Höstterminen 2023
Torsdag 19 oktober, kl 9-12. Ugglan, plan 3, A-huset.
Fredag 24 november, kl 10-12, Ugglan, plan 3, A-huset

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktperson: Sandra Persson