Humanistiska fakultetsnämnden

Höstterminen 2023
Tisdag 12 september, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 10 oktober, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 14 november, kl 14-16, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 12 december, kl 13-15.30, Kungstenen, Aula Magna.

Vårterminen 2024
Fakultetsnämnden håller internat på Vår Gård, Saltsjöbaden, 29-30 januari.

Sammanträdestider
Tisdag 30 januari, kl 10.30-12.30 (vid internat på Vår Gård).
Tisdag 12 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 23 april, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.
Tisdag 11 juni, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna.

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Höstterminen 2023
Måndag 4 september, kl 14-15.
Måndag 2 oktober, kl 10.30-11.30.
Måndag 6 november, kl 11.00-12.00.
Måndag 4 december, kl 11.00-12.00.

Vårterminen 2024
Måndag 22 januari, kl 10.30-11.30.
Måndag 4 mars, kl 10.30-11.30.
Måndag 15 april, kl 10.30-11.30.
Måndag 3 juni, kl 10.30-11.30.

Mötena sker via Zoom.

------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2023
Torsdag 28 september, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna.
Torsdag 26 oktober, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 30 november, kl 10-12,Kungstenen, Aula Magna.

Vårterminen 2024
Torsdag 15 februari, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 11 april, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 23 maj, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Monika Karlsson och Yliali Asp

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Höstterminen 2023
Torsdag  28/9 kl 10-12, Accelerators seminarierum.
Torsdag 16/11 kl 10-12, Polstjärnan, Aula Magna.

Vårterminen 2024
Torsdag 8 februari, kl 10-12, Minerva, Gula villan
Torsdag 21 mars, kl 10-12, Minerva, Gula villan
Torsdag 16 maj, kl 10-12,  Minerva, Gula villan

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Lars Nordgren

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Höstterminen 2023
Onsdag 27 september, kl 10-12. Minerva, Gula villan.
Onsdag 22 november, kl 13-15, Minerva, Gula villan.

Vårterminen 2024
Onsdag 21 februari, kl 10-12, Minerva, Gula villan.
Onsdag 24 april, kl 13-15, Minerva, Gula villan.

Träffpunkt för studievägledare/internationella koordinatorer höstterminen 2023
Onsdag 11 oktober, kl 13-ca 15, Ninox, Gula villan.

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktpersoner: Yliali Asp och Sandra Eriksson

-----------------------------------------

Prefektråd/Prefektmöten

Höstterminen 2023
Onsdag 6 september, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.
Onsdag 4 oktober, kl 13-15.15, Minerva, Gula villan.
Onsdag 8 november, kl 13-15.15, Bergsmannen, Aula Magna.
Tisdag 5 december, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.

Vårterminen 2024
Onsdag 24 januari, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.
Torsdag 7 mars, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.
Torsdag 11 april, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.
Onsdag 29 maj, kl 13-15.15, Kungstenen, Aula Magna.

Informationsmöten för prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Felicia Markus

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Höstterminen 2023
Torsdagen 14 september
Torsdagen 5 oktober
Torsdagen 9 nov
Torsdagen 7 december

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Höstterminen 2023
Onsdagen 30 augusti
Onsdagen 18 oktober
Onsdagen 15 november
Onsdagen 20 december

Lärarförslagsnämnden vårterminen 2024
Onsdag 14 februari
Onsdag 13 mars
Onsdag 17 april
Onsdag 15 maj
Onsdag 5 juni

Mötestider för lärarförslagsnämnderna; ca 9-16. Kallelse och dagordning skickas ut ca en vecka före respektive möte.

Kontaktpersoner:  Charlotte Fowler och Kenneth Hjalmarsson

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Höstterminen 2023
Torsdag 19 oktober, kl 9-12. Ugglan, plan 3, A-huset.
Fredag 24 november, kl 9-12, Ugglan, plan 3, A-huset

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktperson: Sandra Persson