Humanvetenskapliga fakulteten har kvalificerad och högkvalitativ forskning inom olika etablerade discipliner och flervetenskapliga forskningsfält. Här kan du läsa om forskningsinfrastrukturen vid humanistiska fakulteten.

Ledande forskning

Av universitetets forskningsområden har 30 utsetts till nationellt ledande, med en hög internationell status och inom humaniora vid Stockholms universitet har åtta ämnesområden lyfts fram som ledande forskningsområden.

  • Andraspråk och tvåspråkighet
  • Arkeologi
  • Filmvetenskap
  • Filosofi
  • Globala medier och kommunikationens politik
  • Historia
  • Litteraturforskning
  • Romansk språkforskning

Profilområden

Inom Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet finns åtta profilområden. Läs mer om våra profilområden