Vid Humanistiska fakulteten bedrivs forskning inom en mängd ämnen som filosofi, historia, konst- och litteraturvetenskap, journalistik, lingvistik, Östasiens språk och kulturer samt svenska som andraspråk för döva. 

Fakultetens tvärvetenskapliga ambitioner illustreras väl av Medeltidsseminariet, som samlar forskare från bland annat historia, konstvetenskap, klassiska och nordiska språk, arkeologi och kulturgeografi. Två andra tvärvetenskapliga avdelningar är Centrum för genusstudier och Centrum för modevetenskap. Ytterligare framträdande forskningsområden inom fakulteten är feministisk filmteori, modern socialpolitisk historia, svensk och internationell idéhistoria, den lyriska modernismen, postkolonial litteratur och den europeiska filosofins historia under 1900-talet.

Vid Humanistiska fakulteten har åtta ämnesområden lyfts fram som ledande forskningsområden. Klicka här för att läsa mer om vår ledande forskning