Lärarkonferensen om undervisning i föränderlig värld

Den 8 februari träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Bland de frågor som lyftes var digitala verktyg i undervisningen, internationalisering, mångfald och inkluderande undervisning.

Läs mer om lärarkonferensen 2018
 

Keynote speaker var Karen M Lauridsen

Teaching in the globalised university — How do we face the challenges of the multicultural classroom?

 

Program

Programöversikter med tider, lokaler, presentationsformer, presentatörer och innehåll hittar du här.

Tider och innehåll

 

Konferensens bidragsformer

Konferensens olika presentationsformerna posterpresentation, rundabordetdiskussion, presentation/paneldiskussion eller workshop.

Fyra presentationsformer