Torgny Roxå
Torgny Roxå

Torgny Roxå, FD och konsult i högskolepedagogik vid Lunds tekniska Högskola, kommer utifrån sin avhandling  Microcultures in the meso level of higher education organisations – the Commons, the Club, the Market and the Square, att prata om olika sätt som kollegiala grupper i akademin förhåller sig till sina medarbetare och den undervisande uppgift man har att lösa.

I min forskning är jag intresserad av hur undervisningstraditioner uppstår och vidmakthålls, men också hur de varierar. Genom att studera högre utbildning med hjälp av begreppet organisationskultur kan vi se att vissa platser i våra universitet är mycket bra, där undervisning diskuteras och utvecklas, medan andra platser är svaga utan något samtal och utan någon vilja till utveckling.

Genom att bättre förstå och beskriva den här variationen kan vi inom akademin utveckla ledningsstrukturer och styrfunktioner som är mer anpassade efter akademiska värderingar och mindre till administrativa eller marknadsorienterade värderingar. Det handlar om att utvecklas till organisationer som försvarar, bevarar och utvecklar akademiska värderingar som frihet och kritiskt tänkande.