Högskolepedagogisk forskning är viktig för samhället i stort och i synnerhet för oss alla som möts och verkar i högskolan ur olika perspektiv:

  Högskolepedagogisk forskning handlar om att skapa förutsättningar för studenters lärande inom olika ämnesområden. Vi som forskar inom området undersöker hur man, inom ramen för olika utbildningssammanhang, kan skapa förutsättningar för studenters utveckling av ämnesteoretisk förståelse och färdigheter. Det finns till exempel skillnader när det gäller lärande inom olika ämnesområden och dessa försöker vi se och beskriva för att kunna bidra till en hållbar pedagogisk utveckling av undervisning. Max Scheja, professor i högskolepedagogik

 

—  Vi ger riktigt bra utbildning av hög kvalitet när vi baserar den på högskolepedagogisk forskning. Det här området är tvärvetenskapligt och kan handla om allt från ämnesdidaktik, till organisationsteori och gruppsykologi. Kreativa och goda lärmiljöer skapas när vi har ett helhetsperspektiv och fokuserar på förutsättningarna för lärande. Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik och föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning

 

—  Jag upplever att högskolepedagogisk forskning har ett brett fokus på den som lär sig och hur själva lärandet går till, och att det inte handlar så mycket om läraren som ska överföra sina kunskaper till studenten. När jag ska ändra något i det pedagogiska upplägget i min undervisning, då tycker jag att det är viktigt att förändringsarbetet är förankrat i forskning. Det är bara märkligt om man inte tar vara på tidigare erfarenheter som någon har forskat kring. Varför uppfinna hjulet igen? Maria del la Paz, lektor i spanska

 

—  Som student vill man känna att man får en utbildning i världsklass. Det är ju därför man läser på universitetet. Världen krymper, kurserna måste kunna mäta sig med andra länders topputbildningar. Man vill att ens lärare ska vara expert på sitt ämne men också på att kunna dela med sig av den kunskapen. Det finns säkert jättemycket forskning om hur vi studenter fungerar och lär oss saker. En del lärare ger jättebra uppgifter och har ett kursupplägg som känns mycket genomtänkt, medan andra lärare lämnar oss studenter rätt ensamma i vårt studerande. Jag lär mig mest när jag aktivt får jobba på djupet med uppgifter om både teori och praktik. När man äntligen förstår något som man vet är rätt svårt och komplicerat då är man som lyckligast tycker jag. Olle Berg, student