Forskningen vid institutet sker på tvärvetenskaplig basis och är framförallt inriktad på samhällsvetenskap. Institutet har väl upparbetade kontakter med forskare och institutioner i Latinamerika och övriga världen.
Institutet anordnar regelbundet öppna föreläsningar, paneldiskussioner och seminarier med deltagande av svenska och utländska gästföreläsare om den ekonomiska, sociala, kulturella och politiska utvecklingen i Latinamerika.
Latinamerikabiblioteket är en filial till Stockholms universitetsbibliotek - är Nordens största specialbibliotek för samhällsvetenskaplig litteratur om Latinamerika. Det är öppet för allmänheten.