Studentrådet finns till för studenterna, och genom denna instans är de med och påverkar hur institutionen utvecklas och hur utbildningarna utformas genom studentrådets deltagande i ämnesråden där de ingår i olika arbetsgrupper. 

Gå med i studentrådet

Studentrådet är alltid ute efter fler medlemmar!

Utöver allt det där seriösa, som att sitta i beslutande organ, vara med och utveckla institutionens utbildningar, så finns det möjligheter för studentrådet att ordna sociala aktiviteter med stöd från både institutionen och kåren. Exempel på aktiviteter som tidigare studentråd genomfört är bokbytar-pub och mentorsverksamhet för nya studenter. Fanzinet Ordförande har också sina rötter i tidigare studentråd.

Facebook

Studentrådet har startat Facebookgrupp där alla studenter i vid institutionen är välkomna att gå med. Gruppens syfte är att skapa gemenskap och känsla av sammanhang genom att erbjuda ett enkelt och snabbt sätt att få kontakt med andra studenter. Erfarenheten är att studierna lätt kan bli ganska ensamma annars. Håll dig därför uppdaterad genom att gå med i gruppen, på så vis kommer du ha koll på allt som händer framöver.

Kontakt

För att kontakta studentrådet kan du skicka ett mail till studentrad.ike@gmail.com

Kontaktperson vid institutionen är Richard Carlsén, studievägledare och studieadministratör i konstvetenskap, richard.carlsen@su.se.