Gröna kortet tar uppehåll under första halvan av höstterminen 2020 (31/8 - 2/11). Detta med anledning av att institutionen på grund av covid-19 fortsätter med webbaserad undervisning  under denna period. Information om terminens andra halva kommer.

För att få kvittera ut ett grönt kort måste du först vara registrerad på en kurs hos oss innevarande termin. Kortet kan sedan hämtas på vår studentexpedition under besökstid. Öppettider expeditionen.

OBS. Ta med dig giltig ID-handling!

När du hämtar ut ditt kort får du också en lista på de erbjudanden som gäller under terminen.

Följande kulturinstitutioner samarbetar med Gröna kortet:

  • Berwaldhallen
  • Konserthuset
  • MDT
  • Millesgården
  • Operan
  • Strindbergs Intima Teater
  • Thielska Galleriet

Flera erbjudanden kan komma att läggas till under terminens gång, så släng ett öga på den här sidan, vår Facebooksida kulturochestetik, och på våra anslagstavlor då och då för att hålla dig uppdaterad.

Erbjudandena gäller alltid i mån av plats och mot uppvisande av grönt kort och giltig id-handling.