Katti Hoflin. Foto: Kulturhuset
Katti Hoflin. Foto: Kulturhuset

Här följer en intervju med Katti Hoflin från då hon var chef för Kulturhusets rum.

Katti Hoflin har ett stort sug efter kunskap och har studerat allt från naturbruk och musikvetenskap till teater och företagsekonomi. Vid Stockholms universitet läste hon idéhistoria, för att förstå människans historia och vår syn på oss själva. Som chef för Kulturhusets Rum för barn vill hon stärka besökarna genom kunskap, i möten med konstnärer, författare och forskare.

Lärande för livet

Katti Hoflin är ett gott exempel på det livslånga lärandet. Suget efter kunskap är något hon vill inspirera hos dagens barn och Kulturhusets besökare. Ju mer man lär sig, desto rikare blir man, konstaterar hon, och berättar att hennes studier vid universitet var av ”ren lust”. Pappans återkommande frågor om när hon skulle börja studera på universitetet fick alltid samma svar – ”när jag känner ett behov”. Och när behovet kom var det stort och det kändes just stort att börja läsa på universitetet.

Hur minns du din studietid?

- Jag älskade att man fick läsa och sitta och diskutera. Att få borra ned sig i ett ämne är en fantastisk lyx. Vissa föreläsare kunde ju så mycket att de knappt kunde få ur sig det. Jag minns särskilt en föreläsare, som föreläste om de arabiska tänkarna. Hans kunskap öppnade en helt ny värld för mig, och han kunde föreläsa så att man inte glömde vad han sagt. Han brann för sitt ämne, och det fastnade.

Katti gick sedan vidare med studier i Uppsala, vilket hon upplevde som en stor kontrast. Som stockholmare var det självklart att läsa vid Stockholms universitet, men kompisarna lockade i Uppsala.

Rum för barn

Katti Hoflin tillträdde som chef för Kulturhusets Rum för barn för drygt tre år sedan. Hon visar stolt upp bildverkstan, biblioteket och utställningsrummet och berättar om sina 13 medarbetare, med olika bakgrunder inom konst och biblioteksverksamhet. Biblioteket ska expanderas för 10-13 åringar, eftersom det är en ålder då många barn ”exploderar i sitt läsande”.

- Barn i den åldern tänker på väldigt stora existentiella frågor, och filosoferar mycket kring den egna personen. Vi vill testa gränserna för vad ett bibliotek är, och flytta dem närmare sina drömmar. Det är viktigt att skapa en plats för dem där de bara kan få finnas, menar Katti.

En annan återkommande satsning är Musik i stan, som erbjuder en scen för livekonstnärer med olika gästspel.

Rum för barn är en populär plats i Stockholm. Vilka är besökarna?

- Det är ett väldigt brett urval av människor från både ytterstaden och innerstaden, landet och andra länder. På somrarna kommer det extremt mycket turister! Men den stora gruppen är föräldralediga mammor och pappor, som kommer med sina bebisar, förklarar Katti.

Andra stora besöksgrupper är barn som kommer med sin klass eller förskola, för att besöka biblioteket eller träffa konstnärer och författare.

- Vi tussar även ihop barn med forskare, och jag inser att vi försöker skapa ett universitet omkring oss. Vi strävar efter att besökarna ska lära sig mer och mer.

Katti Hoflin pratar engagerat om hur viktigt och grundläggande det är att erbjuda kultur till barn på ett naturligt sätt. Inte prata annorlunda för att man pratar med barn, och inte undervärdera.

Hur kom det sig att började jobba med barnkultur?

- Jag blev headhuntad till SVT:s barnprogram Bullen. Jag hade inte ens en TV när de ringde, men jag hoppade på jobbet och det var fem fantastiskt lärorika år, som gick otroligt fort. Med alla tittarbrev, som kom till redaktionen, var det ett väldigt viktigt program.

Hur ser du på att barn och ungdomars umgänge idag sker alltmer på nätet?

-Jag upplever att många vuxna är rädda för vad barnen gör i den digitala världen, och att de ofta verkar sakna modet att ta ansvar för detta. Vuxenvärlden har betett sig skamligt mot barnen i detta hänseende, genom att inte vara närvarande och ta diskussionen om vad som kan hända på nätet. Det är inte bra för barn att vara så gränslösa. Vi vuxna ska inte censurera, men behöver lära dem att vara rädda om varandra, lära dem om moral och att ha ryggrad.

Student på nytt – forskare i framtiden?

Idag är hon tillbaka i skolbänken och läser en MBA (Master in Business Administration) på Handels, som kräver sin disciplin och sittfläsk med många deadlines och tegelstenslitteratur. På frågan vad det blir för ämne nästa gång berättar hon att universitetsvärlden fortfarande lockar.
- Jag har alltid tänkt att när de roliga jobben tar slut, då ska jag forska i sociologi eller nåt liknande. Men det har inte hänt än!, avslutar Katti Hoflin.

Kulturhusets hemsida

Text: Carolina Eek