Två studenter sitter i varsin fåtölj och pluggar. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Den här sidan uppdateras inte längre, besök gärna den nya programsidan.

Utbildningen ska ge dig en god förmåga att göra avancerade analyser av scenkonst, såväl historisk som samtida, samt ger en bred kunskap om vilken roll scenkonstens kritik har spelat och hur den har förändrats i ett nytt medieklimat. Du kommer att utveckla en god förmåga att se och analysera hur scenkonst kommunicerar med publiken, och hur ett samspel mellan olika sceniska uttryck kan byggas upp. Förutom tre programspecifika kurser om dramaturgi, läser du föreställningsanalys, teaterhistoria, om svensk teater och om scenkonstkritik. Huvuddelen av studierna bedrivs vid Institutionen för kultur och estetik, men programmet ger utrymme för att komplettera med andra ämnen, som exempelvis: litteraturvetenskap, konstvetenskap, filosofi och barnkultur med mera. Du kan även välja att läsa kurser vid andra universitet både i Sverige och utomlands. Utbildningen leder till en examen i Teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkonstkritik. Utbildningsplanen ger en detaljerad beskrivning av hur programmet är uppbyggt (se länken längst ner till vänster på sidan).

Praktik

I kandidatprogrammet ingår ett praktikmoment på 15 hp, som inleder den femte terminen. Institutionen ordnar inte praktikplats, det får du göra själv, men vi ger dig råd och stöd. Praktiken ger dig tillfälle att konkret tillämpa de kunskaper som du fått under utbildningen och ger dig en god erfarenhet av scenkonstens villkor, både vad gäller konstnärliga mål och produktionsförhållanden.

En god grund

Efter utbildningen har du både en bred och en djup kunskap om scenkonstens villkor och möjligheter.

Utbildningen är i första hand inte någon yrkesutbildning, men är en god grund för dig som vill arbeta konstnärligt, journalistiskt eller som administratör.

Här berättar några av våra tidigare studenter om hur de har haft nytta av sina studier i teatervetenskap.

Att söka

Programmet startar höstterminer.

Se filmen där Frida berättar hur det är att läsa programmet