Musikvetenskap

Musikvetenskap - för att förstå vad du hör

Musikvetenskap ger utbildning i musikens klangvärldar och teknologier, det samtida musiklivet, musikens historiska utveckling och sammanhang, liksom dess kända och okända aktörer. Vi studerar musiken i sig och dess intermediala roll i opera, film och datorspel. Vi övar oss i musikkritik, fältarbete, arkivstudier och musikalisk källkritik. Musikvetare arbetar som kulturadministratörer, kommunikatörer, kritiker, forskare och vid bibliotek och arkiv. Många musiker och komponister har utvecklat sin musikaliska förståelse genom studier hos oss.

Musikvetenskap på grundnivå

När du börjar läsa musikvetenskap kan du välja helterminskurser om 30 hp eller enskilda kurser om 15 eller 7.5 hp. För att läsa kandidatkursen krävs fullföljda studier i våra grundkurser Musikvetenskap I och II. Vi ger också Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör, 180 hp.

Musikvetenskap på avancerad nivå

För att läsa på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande. Vi har ett masterprogram i musikvetenskap, som startar nästa gång höstterminen 2020. Vi har också ett ämnesgemensamt masterprogram i kritiska studier vid institutionen med start nästa gång höstterminen 2019.

Våra forskare blir dina lärare

Johanna Ethnersson Pontara

Johanna Ethnersson Pontara är docent i musikvetenskap och undervisar bland annat på kursen Opera. -Operan har påverkat dagens mediesamhälle på ett sätt som gör den ständigt aktuell, säger hon.  

Toivo Burlin, lektor i musikvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Toivo Burlin är lektor och undervisar bland annat i Jazz, rock och annan populärmusik, och Spelmusik. -Om musik är ett stort intresse och du är nyfiken på hur musik egentligen fungerar på många skilda nivåer - historiskt och idag, i olika kulturer, medier och konstarter - ska du definitivt ge ämnet en chans, säger han. 

Kvinna och man sitter och arbetar vid skrivbord i läsesal. Foto: Niklas Björling

Vad leder studierna till?

Här möter du studenter som har läst musikvetenskap hos oss. De arbetar i dag till exempel som redaktör och kritiker.

kontakt

Studentexpedition

Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Telefontider:

Tisdagar och onsdagar, 13.30-15.30

Besökstiderna vid vår studentexpedition utgår tills vidare. Välkommen att kontakta oss via e-post eller per telefon.

Studievägledning, musikvetenskap 
Cécile Bardoux Lovén
Rum: 313, ingång Frescativägen 22B
E-post: studievagledare@music.su.se

Studievägledningen nås via e-post

Studierektor, musikvetenskap
Jacob Derkert
Rum: 314, ingång Frescativägen 22B
Tel: 08-16 19 57
E-post: jacob.derkert@music.su.se