Protokoll från institutionsstyrelsens möten publiceras längst ner på sidan.

Kallelse med dagordning och bilagor skickas ut till ledamöterna en vecka innan mötet. Då ska ärenden med eventuella underlag ha inkommit till sekreteraren och prefekten.

Sammanträdesdatum för institutionsstyrelsen, vårterminen 2021

 • 13 januari
 • 17 februari
 • 14 april
 • 9 juni

I styrelsen ingår:

 • Boel Hackman (ordförande, prefekt) 
 • Peter Gillgren (vice ordförande)
 • Frida Beckman, litteraturvetenskap
 • Annika Berg, idéhistoria
 • Anna Bortolozzi, konstvetenskap
 • Anna Cullhed, litteraturvetenskap
 • Ingemar Haag, litteraturvetenskap
 • Catharina Nolin, konstvetenskap
 • Joakim Tillman, musikvetenskap
 • Meike Wagner, teatervetenskap
 • Jenny Dahlstedt, TA-personal
 • Frida Jansson, TA-personal
 • En doktorandrepresentant
 • Två studentrepresentanter

Gruppsuppleanter lärare/forskare
(inträder i följande ordning)

 • Staffan Bergwik, idéhistoria
 • Cécile Bardoux Lovén, musikvetenskap
 • Andrea Kollnitz, konstvetenskap

Gruppsuppleant TA-personal

 • Emma Lennström, TA-personal