Inspirationen till att börja plugga

Anders Dolk skriver i en artikel till tidskriften Svensk Kirurgi, om att han börjat plugga litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. I artikeln skriver han att ”I januari 2020 hittade jag min bok i litteraturhistoria från gymnasiet, fullproppad med anteckningar på varje sida, lösa lappar med reflektioner och 1 pressat fyrklöver. Mest anteckningar fanns på sidorna med Shakespeare, Stig Dagerman och Majakovskij.” Fyndet blev inspirationen till att börja plugga litteraturvetenskap.

Nu har Anders pluggat första terminen och kan titta tillbaka på hur studierna levde upp till förväntningarna. Finns inspirationen kvar?

"Studierna har infriat mina förväntningar mer än väl," säger Anders. "Glädjen har ökat successivt och nu ser jag fram emot varje grupparbete och föreläsning. Mina förväntningar var lite oklara, för efter över 40 år i sjukvården har det varit min arena och litteraturarenan var helt ny. Det kändes både spännande och faktiskt lite nervöst att börja plugga litteraturvetenskap."

Han säger också att han upplever administratörer och studievägledare vid Institutionen för kultur och estetik som vänliga, proffsiga och hjälpsamma.

Studierna har öppnat nya dörrar

Anders Dolk, docent i kirurgi och student i litteraturvetenskap. Foto: privat.

Anders började läsa medicin på Karolinska Institutet (KI) 1972. Nu känner han igen sig i känslan som han hade då, av att möta en ny tankevärld. Att börja plugga ett nytt ämne efter att ha gjort karriär inom ett annat område beskriver han som extremt spännande och utmanande. Att diskutera med sina kursare, som kommer från olika bakgrund och med olika perspektiv, upplever Anders Dolk som särskilt lärorikt.

"Nu är jag på samma plattform som 19-åriga nykläckta studenter och studiekamrater med helt annan bakgrund än jag själv. Jag har varit kirurgchef i drygt 16 år på olika sjukhus, men nu är jag inte chef utan en student bland alla andra, som är med för att bidra och lära mig nytt. Det är befriande, utmanande och intressant i samma andetag. Studierna har bidragit till att jag har en stigande litterär nyfikenhet, som jag verkligen gillar och som ger mig glädje," berättar Anders om sin upplevelse av studierna.

-Hur upplever du, som har forskat i ett annat ämne, att komma in i litteraturvetenskapens tankevärld?

Anders Dolk svarar: "Jag kan känna igen mig i känslan som jag hade då, 1972, att ta de första stapplande stegen i en helt ny sfär. Precis som på Karro (KI), där allt var nytt och gav inblick i nya perspektiv, som skulle bli mitt yrke. Samma känsla kände jag i augusti 2020. Ny nomenklatur, ny värld, nya referenser."

Tillför det något till studierna, att kursarna har olika bakgrund och livserfarenheter med sig?

"Tveklöst ja. I grupparbetena kommer de olika erfarenheterna fram i diskussioner och synsätt. Merparten är ju kvinnor och för mig är genusperspektivet både intressant och lärorikt när vi analyserar och tolkar texter."

Inte flummigt med humaniora

Kanske kan den som byter fält från naturvetenskap till humaniora undra vad som kommer att möta en på det nya området. Så här beskriver Anders hur det var att ta det steget.

"Jag oroade mig lite för att det skulle kännas 'flummigt', efter år av naturvetenskaplig forskning. Men icke, i litteraturens värld utmanas annat, lateralt tänkande som innefattar filosofi och som kräver ett annat förhållningssätt. På ett sätt mer krävande, du måste kunna dina referenser och teorin men sedan aktivera både din egen fantasi, värdegrund och livserfarenhet i analyser och tolkningar. Det har för mig, öppnat nya dörrar med intressanta fynd i rummen. Särskilt märks det när jag läser om böcker som jag läst som ung och nu både får litteraturvetenskaplig kunskap och mina egna erfarenheter som hävstång till ny tolkning," säger Anders, som också rekommenderar den som funderar på att göra ett likande val att ta klivet in i de nya studierna.

Tveka inte att följa ditt intresse

Till någon som är mitt i livet eller äldre och funderar på att börja läsa vid universitetet skickar Anders Dolk en uppmaning:

"Go for it! Tveka inte! Att vara riktigt intresserad av något och ha möjlighet att lära sig mer på Universitetet är ju en helt makalöst fin möjlighet vi har."

Själva ansökningsprocessen upplevde han som förvånansvärt smidig och enkel och Antagning.se som en smidig sida att arbeta i.

Att plugga på distans

Anders började plugga precis när universitetet övergick till distansundervisning. Att plugga på distans har inneburit både för- och nackdelar. Att träffa kursare och lärare på plats har varit saknat, men mötesverktyget Zoom, som universitetet använder, har fungerat bra. Och så har det blivit mer tid över till studierna när resorna till och från universitetet inte behövdes.

"Jag hade väldigt gärna träffat lärare/studiekamrater, något som kanske hänger ihop med mitt yrke och viljan att träffa mina patienter och arbetskamrater 'på riktigt'. Kirurgin är en väldigt konkret, patientnära specialitet och det färgar nog min bedömning. När jag adapterat mig till Zoom har det fungerat över förväntan. Väldigt få tekniska problem och inga restider," säger Anders.