Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia

Äldre böcker i bokhylla. Foto: Niklas Björling.
Äldre böcker. Foto: Niklas Björling.

Åsa Warnquist är forskningsledare vid Svenska Barnboksinstitutet och är en av forskarna bakom projektet Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia – från 1300-talet till 2010-talet, ett standardverk som nu är i slutfasen inför publicering.

Här kan du läsa mer om litteraturvetenskap som foskningsområde

Kvantfysik och religion

Karolina Enquist Källgren är lektor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik och forskar om relationen mellan fysik och religion i slutet av 1920-talet och med särskild hänsyn till kvantfysikens tidiga utveckling.

Enquist Källgren forskar också om hur författare som hamnade i exil i samband med Spanska inbördeskriget och Andra världskriget använde sig av estetiska begrepp för att göra en politisk kritik av totalitära stater.

Här kan du läsa mer om idéhistoria som forskningsområde