August Strindberg målad av Carl Larsson, 1899. Kol och olja på duk. Bild: Wikimedia commons.
Utgivningen av Nationalupplagan av August Strindbergs ”Samlade Verk” är ett resultat av drygt 40 år av gedigen forskning och rymmer alla romaner, noveller, skådespel, tidningsartiklar, essäer etc. Det har varit ett omfattande humanistiskt forskningsarbete – sammanlagt är det fråga om 72 tryckta volymer, som tillsammans med textkritiska kommentarer finns i digital form på Litteraturbanken.se.
 
Per Stam, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, var huvudredaktör för August Strindbergs Samlade Verk fram till årsskiftet 2020/2021.