Visat litteraturvetenskapen nya vägar

August Strindberg målad av Carl Larsson, 1899. Kol och olja på duk. Bild: Wikimedia commons.

Ulf Olsson har inte bara bidragit till en förnyelse av Strindbergsforskningen, utan också medverkat till ett breddande av litteraturvetenskapen i stort, skriver David Gedin, ordförande i Strindbergssällskapet. Ur prismotiveringen:

”Genom att mobilisera humanvetenskapernas mer svårbemästrade men sofistikerade verktyg, och knyta Strindbergs arbeten till de ekonomiska och ideologiska samhällsförändringarna, har Ulf Olsson gång på gång inte bara gett oss nya perspektiv på historien och litteraturens betydelse för vår förståelse av den, men dessutom levererat inspirerande, nydanande tolkningar av Strindbergs verk.”

Läs hela prismotiveringen på Strindbergssällskapets hemsida.

Om priset

- Priset utgöres av en replik av en Strindbergsbyst av Carl Eldh och utdelas till enskild person eller grupp, inom eller utom Strindbergssällskapet, som Sällskapets styrelse funnit särskilt förtjänstfullt ha verkat för Sällskapets i dess stadgar uttryckta ändamål “att främja kännedomen om August Strindberg och hans verk”.

Om Ulf Olsson

Ulf Olsson har publicerat tre böcker om Strindbergs författarskap: Levande död: Studier i Strindbergs prosa, 1996, Jag blir galen: Strindberg, vansinnet och vetenskapen, 2002, och Paradoxografi: Strindbergs sena verk, 2019.

Paradoxografi recenseras av den danske strindbergsforskaren Per Stounbjerg i Idunn februari 2020.

Ulf Olsson har också publicerat studier av Birgitta Trotzig, Lars Norén, av språkligt våld i modern litteratur, och av rockbandet Grateful Dead. Här kan du läsa mer om Ulf Olsson och om hans forskning.