Omslaget till konferensvolymen August Strindberg und die Aufklärung.
Omslaget till konferensvolymen August Strindberg und die Aufklärung, utgiven vid förlaget Königshausen & Neumann, 2020.

Den internationella Strindbergskonferensen 2019 hölls i den tyska universitetsstaden Göttingen, ett viktigt säte för den tyska upplysningstraditionen. Temat för konferensen var då givet: Strindberg och upplysningen. Det temat skapade en spännvidd på föreläsningarna från belysningens roll i Strindbergs verk till frågor om Strindbergs experimentella skrivande.

Flera forskare vid Institutionen för kultur och estetik medverkade med föreläsningar vid konferensen, och dessa återfinns nu i konferensvolymen August Strindberg und die Aufklärung och upplysningen and the Enlightenment, redigerad av Karin Hoff och David Gedin, utgiven vid förlaget Königshausen & Neumann, 2020.

Hannah Hinz Cornelli diskuterar (på tyska) musikens roll i formandet av ett modernt subjekt med fokus på Spöksonaten.

Hilda Jakobsson analyserar, på engelska, jungfrumodern och den flickiga kvinnan i En dåres försvarstal.

Roland Lysell diskuterar, på svenska, utifrån Simon Stones pjäscollage Hotel Strindberg hur Strindberg skapade sina rollgestalter.

Ulf Olsson analyserar på engelska styrningens och olika administrativa diskursers närvaro i Strindbergs sena verk.

Därtill erbjuder volymen ett tjugotal andra bidrag av forskare från en rad olika länder.