Meike Wagner framför en vägg med bokhyllor.
Meike Wagner. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Hon har beviljats 2 252 000 kronor till projektet Performing Citizenship. Amatörteater och samhällets transformationer omkring 1800.

Projektbeskrivning

I slutet av 1700-talet förvandlades begreppet "citizenship" till en global utopi som lovade politisk aktivitet, social jämlikhet och välfärd för alla människor. De amerikanska och franska revolutionerna artikulerade och definierade medborgares politiska roll och gav konkreta exempel och modeller för hur beslutsfattande och omfördelning av varor och välstånd kunde fungera i linje med medborgarstyret. Även om våldet och terroren i nationsbyggandet i båda fallen verkade chockerande, förblev begreppet "citizenship" en lovande utopi i hopp om politisk förändring. Omkring sekelskiftet 1800 spelade amatörteatrar en viktig roll i etableringen av den borgerliga kulturen och i synen på borgaren som "medborgare". Amatörteatrarna organiserades huvudsakligen i privata föreningar och skapade därmed ett skyddat utrymme för medlemmar från alla samhällsskikt. Där testades demokratiska beslut (stadgar, församlingar, omröstningar), och borgerliga och sociala värderingar diskuterades ("borgerlig" repertoar / kanon, utbildning, uppträdande). Deltagande i sociala aktiviteter (välgörenhetsföreställningar och konserter) gav samtidigt tillträde för personer från olika samhällsklasser.

Amatörteatrar har till stor del förbisetts i teaterhistoriografi. Därför strävar jag efter att revidera teaterhistorien om det tidiga 1800-talet och samtidigt bidra till den större diskursen om "citizenship" när det gäller teater, performance och estetisk utbildning.

Om Meike Wagner

Meike Wagner är professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar på medialitet och teater, performativa kroppar, performance-konst och samtida teater, receptionsteorier, teaterteorier, 1800-talets teater, teater och revolution. Meike Wagner undervisar och handleder i teatervetenskap vid institutionen från grundnivå upp till forskarutbildningen.

Mer om hennes forskning