Boken innehåller åtta kapitel skrivna av forskare från alla de nordiska länderna. Den lyfter fram okända aktörer och bilder men utmanar också tidigare forskning om modefotografi genom att ifrågasätta var, av vem och på vilket sätt modefotografins historia har skrivits. 

Omslaget till boken Fashioned in the North med Anna Dahlgren som redaktör.
Omslaget till boken Fashioned in the North med Anna Dahlgren som redaktör, utgiven av Nordic Academic Press, 2020. Fotograf är Johan Cowan, © John Cowan Archive

Fashioned in the North – om Nordisk modefotografi – innehåller många hittills okända exempel på bilder, fotografer, och publikationer inom modeforskningen. I boken diskuteras också orsakerna till denna under-exponering. Boken utmanar därmed inte bara modeforskningen genom nya exempel utan också genom att närma sig modefotografi på nya sätt, såväl metodologiskt som teoretiskt.

Här utmanas till exempel föreställningen om det ljusa, blonda skandinaviska stilen, om centrum och periferi och nationella karaktärsdrag i modefotografins värld. Arkivens betydelse och modefotografins materiella förutsättningar är andra spår som behandlas.

Handlar inte enbart om estetik

Sammantaget visar Fashioned in the North att modefotografiska studier kan vara så mycket mer än några få stjärnfotografer och ikoniska bilder. Ett sånt bredare angreppsätt visar att modefotografi inte enbart handlar om estetik utan lika mycket är ett uttryck för kulturella, sociala, ekonomiska och ideologiska skeenden i samhället i stort.

Anna Dahlgren
Anna Dahlgren. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om Anna Dahlgren

Anna Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar på fotografi, visuell kultur, bildstudier, arkiv och digitaliseringsfrågor. Anna Dahlgren arbetar i två forskningsprojekt som behandlar digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar och politiken kring denna. 

Mer om Anna Dahlgrens forskning.

Fler artiklar om Anna Dahlgren

29 januari 2020: Anna Dahlgren får Rettigska priset

12 februari 2019: Forskningsprojekt om metadata i digital bildsamling beviljas 14 064 000 kronor från Vetenskapsrådet

23 oktober 2018: Ny bok om bilder i rörelse