Omslaget till Barnelitterært forskningstidsskrift, 2020
Omslaget till Barnelitterært forskningstidsskrift, 2020

Under efterkrigstiden förändrades ungdomstiden och idag framstår 1950-talet som en brytpunkt. I och med den förvandlades såväl ungdomsskildringen och ungdomsboken som synen på ungdomen och normerna för vuxenblivandet.

I sin text “Skit i traditionerna. Generationskonflikt, störda livslinjer och misslyckande i Leif Panduros Rend mig i traditionerne (1958)” analyserar Lydia Wistisen hur Panduro framställer denna nya ungdom. Hon diskuterar bokens relation till utvecklingen av en modern ungdomsroman utifrån frågor om framtid, åldrande och normer.

Om Lydia Wistisen

Lydia Wistisen är forskare och lärare vid Institutionen för kultur och estetik. Hon disputerade i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 2017 med avhandlingen Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010.

Lydia Wistisen

Lydia Wistisen forskar främst på ungdomslitteratur, ungdomsskildring, stadsskildring samt relationen mellan text, rum och subjekt. Hon undervisar i barn- och ungdomslitteratur, men även i feministisk och modern litteraturhistoria.

Mer om Lydia Wistisens forskning.

20/5: Lydia Wistisens föreläsning i UR
23/4: Lydia Wistisen om S.E Hintons The Outsiders i ny artikel
3/4: Lydia Wistisen Bernadottestipendiat 2020