Lydia Wistisen
Lydia Wistisen.

Artikeln har titeln Too Much Feeling: S. E. Hinton’s The Outsiders (1967), Conflicting Emotions, Identity, and Socialization, och ingår i senaste numret av tidskriften Children's Literature in Education.

Lydia Wistisen argumenterar för att utvecklandet av ett nytt känsloideal är en bärande del av 1960-talets ungdomsbok. Hon undersöker hur S. E. Hintons gestaltning av unga känslosamma män dels bryter mot äldre konventioner, dels bidrar till att skapa nya.

Artikeln bidrar med ny kunskap om varför The Outsiders brukar kallas för en av de första moderna ungdomsböckerna. 

Till texten på förlaget Springers webbplats.

Om Lydia Wistisen

Lydia Wistisen är forskare och lärare vid Institutionen för kultur och estetik. Hon disputerade i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 2017 med avhandlingen Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010.

Lydia Wistisen forskar främst på ungdomslitteratur, ungdomsskildring, stadsskildring samt relationen mellan text, rum och subjekt. Hon undervisar i barn- och ungdomslitteratur, men även i feministisk och modern litteraturhistoria.

Mer om Lydia Wistisens forskning.

21/4: Lydia Wistisen intervjuad i SVT:s Kulturnyheterna
3/4: Lydia Wistisen Bernadottestipendiat 2020