Maria Söderström gick till sjöss 1885 och skrev världsomseglingsdagbok.

I boken får vi ta del av ett unikt källmaterial i form av en ärvd sjömanskista med opublicerade dokument om svenska kvinnor som gick till sjöss på 1880-talet. I materialet finns dagboken från en världsomsegling, som är författad av Maria Söderström 1885-88.

Publiceras våren 2021

Här kan du läsa mer och följa bokprojektet

Så börjar dagboken

I denna bild ser du den första sidan i Maria Söderströms dagbok:

The circumnavigation journal begins. Foto: Anders Hallengren.