Lydia Wistisen, forskare i litteraturvetenskap med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur.

I sin läsning av barnböckerna undersöker Lydia Wistisen om de har ett antropocentriskt eller ekocentriskt perspektiv. Men också hur böckerna förhåller sig till barnens klimatångest och vilken syn på barnen som framträder i böckerna. Hon konstaterar att barnen möter motstridiga miljöbudskap i litteraturen och disktuerar vilka typer av böcker som kan minska barnens känsla av maktlöshet inför miljökriserna. 

"Hoppas 2021 innehåller fler böcker som ifrågasätter människans dominans över naturen, engagerar och uppmuntrar till förändring", skriver Lydia Wistisen i DN.

Läs hela artikeln på DN:s hemsida.

Här kan du även lyssna på Lydias föreläsning om miljöfrågor i barn- och ungdomslitteraturen.