Forum i Rom. Foto: Edgar Castrejon, Unsplash @edgarraw

Stockholms universitet och Svenska institutet i Rom erbjuder under hösten 2021 kursen ”Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom, 15 hp”. Kursen riktar sig till studerande i konstvetenskap på doktorand- och avancerad nivå och ger en unik möjlighet att studera Roms visuella kultur.

Kursen omfattar sammanlagt 10 veckors heltidsstudier. Första veckan ägnas åt instudering i Sverige och de återstående nio veckorna tillbringas i och omkring staden Rom (september - november). Förutom att fördjupa sig i bildkonst och arkitektur in situ erbjuds kursens deltagare fritt boende på institutet under vistelsen, ett stipendium, samt en trevlig akademisk miljö med forskarmöten över disciplingränserna.

Sök kursen senast 15 april

Förfarandet ser olika ut beroende på om du söker kursen som doktorand eller som studerande med lägst kandidatexamen (se nedan instruktioner). Om du är doktorand, skriv till vår studievägledare Richard Carlsén för mer information. Samtliga sökande ansöker emellertid inom samma tidsperiod och ska komplettera sin ansökan med ett kortfattat personligt brev på ca. 1 sida.

Som student söker kursen via antagning.se. Kursen är öppen för anmälan 15 mars – 15 april. Glöm inte att bifoga personligt brev i samband med din ansökan. Övriga studiemeriter (från utbildning i Sverige) finns redan hos antagning.se.

Sista datum för komplettering av dokument är 22 april. Ansökningar som vid det laget ej innehåller efterfrågat underlag kommer inte att beaktas vidare.

Se mer info om kursen och sök!

Övrigt

Kursen planeras att ges på plats i Rom, men vi följer utvecklingen av det nya coronaviruset – utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer kan kursen med kort varsel behöva planeras om eller ställas in.

Kontakt

Frågor om kursens innehåll hänvisas till professor Catharina Nolin vid Institutionen för kultur och estetik: catharina.nolin@arthistory.su.se
Frågor om stipendiet hänvisas till styrelsesekreterare Lena Larsson Lovén på Svenska Institutet i Rom: sir.sekreterare@medelhavsinstituten.se