Emma Jansson
Emma Jansson

Till testet på Svenska Dagbladets hemsida

Om Emma Jansson

Emma Jansson är doktorand i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon bedriver materialteknisk forskning i relation till 1800-talets senare hälft i ett projekt om svenska 1800-talskonstnärer, framför allt Anders Zorn.

Mer om hennes forskning

Mer läsning

18/2, 2020: Emma Jansson om sin forskning i P4 Dalarna
31/5, 2020: Emma Jansson om materialteknisk forskning i projekt vid Cambridge
28/11, 2018: Artiklar av Emma Jansson i The Hamilton Kerr Technical Bulletin