Axel Englund. Professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Foto: Sören Andersson.

Mörkerstråk gavs ut på Ellerströms förlag hösten 2020. Elam följer i sin läsning och recension av boken, hur Englund har gett ett nytt ljus till de fyra tyskspråkiga poeterna Rainer Maria Rilke (1875-1926), Nelly Sachs (1891-1970), Paul Celan (1920-1970) och Ingeborg Bachmann (1926-1973), genom att studera deras band till musiken.

Läs recensionen på DN:s hemsida