Gällande tjänsteresor är alla kostnader reglerade av statliga regler när du yrkar ersättning, eftersom Stockholms universitet är en myndighet.

Några återkommande saker att komma ihåg:

  • Resorna ska vara planerade i god tid förväg för att det inte uppstå kostnadsökningar på grund av slarv med bokningstiderna.
  • Taxi får användas ytterst sällan. Om du behöver åka taxi krävs motivering för detta, till exempel genom ett läkarintyg, eller att det motiveras av tungt bagage (arbetsrelaterat). Annat skäl kan vara att själva tjänsteresan, till exempel flyg, görs under obekväm tid (det betyder mycket tidigt på morgonen eller sent på natten), eller att taxi krävs på grund av tidspress. Information om detta ska lämnas före resan. Du får självklart åka med taxi men kostnaden ersätts inte om inte ovanstående kraven uppfylls. Det tillkommer alltid en bokningsavgift på 100 kronor vid bokning av taxi via Egencia.
  • Bokningar av hotell inom Sverige ska alltid göras vid hotell som är upphandlad inom staten. De gällande hotellen hittar du inom sajten Avropa.se. Inhemska hotell utanför de statliga avtalen får inte brukas vid en tjänsteresa. Dessa hotellbokningar kan inte göras via andra hotellbokningsprogram utan måste ske direktkontakt med det hotellet som du vill boka på och då måste du åberopa det statliga avtalet vid bokningen. Dessa hotell kan dessutom alltid fakturera institutionen. Priset kan skilja flera hundralappar jämfört med det statligt upphandlade priset. 

Här bokar du

Till bokningssidan på Medarbetarwebben.

Saknar du en resenärsprofil kontaktar du först personalhandläggaren vid Institutionen för kultur och estetik.

För mer information om Egencia och om hur du bokar resor, besök gärna su.se/medarbetare/anställd/resor.

Institutionen för kultur och estetik har även en lathund för dig som är anställd och ska boka dina resor själv. Länk finns underst på den här sidan.

Resor för gäster

Resor för gäster till institutionen och gruppresor bokas av institutionens resebokare via funktionsadressen travel.ike@su.se.

Egna resor för dig personligen bokar du i första hand själv.

Reglerna ovan gäller även för gästers resebokningar!

För att underlätta kontakten med inresande gäster har institutionen tagit fram ett Excel-ark för resenärsuppgifter som institutionens resebokare behöver. Länk finns underst på den här sidan.

OBS!

Institutionen betalar inte medresenärens boende- eller resekostnader. Själva bokningen kan göras hos oss. Information till resebokaren vid bokningstillfället måste dock ange att det gäller medresenär, som ska separeras från vår kostnad och betalas av resenären själv.