När du påbörjat D-HLR larma 112 samt skicka ut en person som möter upp ambulansen.

Vad är en hjärtstartare?

Hjärtstartaren ger talande instruktioner till dig, på svenska, för att utföra hjärt- lungräddning, HLR.

Hjärtstartaren analyserar sedan patientens hjärtrytm och rekommenderar om elstöt ska ges eller ej. Hjärtstartaren är intelligent och det går inte att skjuta ström i någon som inte behöver det.

Brandstartaren finns i ett skåp med glasdörr som hänger på väggen.
Brandstartaren hänger nedanför trappan i entrén på Frescativägen 24E, mitt emot expeditionen.

Alla kan använda hjärtstartaren

Hjärtstartaren kan vem som helst använda, i väskan finns en tydlig instruktionsbok hur man ska göra samt maskinen.

Det finns inga krav på utbildning, det är dock en stor fördel om man behärskar hjärt- och lungräddning.

Vid Institutionen för kultur och estetik har följande medarbetare utbildning i hjärt- och lungräddning och i hur man använder hjärtstartare:
Sara Callahan
Elina Druker
Johan Fredrikzon
Elin Kanhov
Magdalena Hernow
Anna Källén
Jennie Ramsell
Inga Sanner
Mårten Snickare
Torbjörn Wilson

Utbildning

För den som önskar finns en mycket uppskattad utbildning hur man använder hjärtstartaren samt hjärt lungräddning, utbildningen tar 4 timmar och kostar 375 kr/person.

Anmälan görs till jan.ekstrom@su.se, 08-16 35 45. Efter genomförd utbildning får man med sig utbildningsmaterialet "Mini-Anne" samt en instruktions-dvd.