Arbeta på institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Internt
  5. Arbeta på institutionen

Anställningsvillkor

Den här avdelningen innehåller information till dig som medarbetare.

Du och din arbetsplats

Du och din arbetsplats är en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Här hittar du information om olika former av anställningar, arbetstider, ledighet, semester, sjukdom och försäkringar.

Regelboken

Regelboken är en sammanställning av beslut som fattas av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen.

Bisysslor

Bisyssla är all verksamhet vid sidan om den anställdes arbete, som inte kan anses ligga inom privatlivets sfär. Bisysslan kan vara avlönad eller oavlönad.

Friskvård

Enligt en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har alla anställda med månadslön vid Stockholms universitet rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid.

När anställningen upphör

Riktlinjer för vad som gäller för personer vars anställning upphör