Krishantering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Internt
  5. Krishantering
  6. Brandsäkerhet vid institutionen

Brandsäkerhet vid institutionen

Alla lokaler ska utrymmas innan kritiska förhållanden inträffar vid brand eller hotsituationer. Med kritiska förhållanden menas, risk för människors liv och hälsa. Vid en brand ska alla omgående inleda utrymning via markerade säkra vägar ut till tryggheten.

Utrym utan dröjsmål när brandlarmet ljuder eller när risk för liv eller hälsa föreligger eller när order om utrymning ges av polis, räddningstjänst eller er utrymningsledare.

Vid fullbordad utrymning ska samtliga personer som befunnit sig i huset där det brinner ha samlats på en förutbestämd återsamlingsplats. Den plats dit du ska gå är markerad på utrymningsplaner som finns uppsatta  på vägg där du arbetar eller tillfälligt befinner dig.

Alla i Manne Siegbahnhusen samlas på gräsmattan framför parkeringen på framsidan, där skogsträdgården är planterad.

  • Eftersom inte alla larm som varnar för brand är kopplade direkt till brandförsvaret är din insats att ringa dem när du upptäcker en öppen låga eller en rökutveckling viktig.

Larmnummer är SOS Alarm 112.

Utrymningsledare vid Institutionen för kultur och estetik

Sofia Iaffa Nylén
Magdalena Hernow
Mattias Arreborn
Thord Silverbark
Caroline Haux
Tanja Schult
Jacob Derkert
Sara Ekström
Linn Holmberg
Erika Holst
Åsa Eklöf
Andrea Kollnitz

Brandskyddsansvarig

Boel Hackman

Brandskyddskontrollanter

Love Andersson
Torbjörn Wilson

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Ambulans, polis, brandkår:
112

Väktare:
08-16 22 16

Väktare, efter kontorstid:
08-16 42 00

Reservnummer väktare:
08-15 42 00

Sjukvårdsupplysningen (Vårdguiden):
1177

Presstjänsten:
08-16 40 90

Kontorstid:
Studenthälsan:
08-16 17 69, ingemar.dahlgren@su.se

Företagshälsovård:  
08-676 82 00

Mottagningar och studentombud
Studenthälsan

Studentombuden vid SUS

Anonym anmälan och polisanmälan på webben

Tipsa om brott, hot, trakasserier, misshandel, skadegörelse, stöld, bedrägeri och ekonomiska oegentligheter genom säkerhetssystemet SAMIR. Säkerhetstipsen går att anmäla anonymt.

SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube