www.su.se/mintelefon

Min telefon är en webbtjänst där du kan administrera din telefonanknytning. Du kan t ex frånvarokoppla din telefon när du är på möte, sjuk eller har semester oavsett var du befinner dig. Min telefon anpassar sig automatiskt efter olika skärmstorlekar (t ex smartphone, dator eller surfplatta) vilket ger ett enhetligt användargränssnitt oavsett typ av enhet.

Fördelarna med Min telefon är flera. Tjänsten ger dig som användare möjlighet att själv göra inställningar på din anknytning när det passar dig och var du än befinner dig. Detta gör att tid frigörs från telefonistfunktionen vilket i sin tur förbättrar servicen för de som ringer till universitetets växel.

Några exempel på vad Min telefon erbjuder:

Administration

  • Administrera egen hänvisning t ex möte, lunch, semester, sjuk, gått för dagen
  • Administrera egna telefonkonferenser
  • Skapa egna favoriter för hänvisningar du använder ofta (snabbhänvisningar)
  • Ange om du vill att din anknytning vidarekopplas till andra nummer om du är upptagen eller inte svarar. 

Sökning efter medarbetare (OBS i växelsystemet, ej i SUKAT!)

  • Du kan söka på namn, funktion, telefonnummer eller institution
  • Du kan se andra anknytningars hänvisningsinformation t ex möte, lunch, semester osv
  • Du kan se status på en anknytning (om personen är upptagen i telefon eller inte) 

Röstbrevlådan

  • Du kan administrera din röstbrevlåda, t ex läsa in nytt svarsmeddelande, spela upp, radera meddelanden osv (gäller om du loggar in på tjänsten från din dator).
  • Du kan administrera inspelningar från telekonferenser (gäller om du loggar in på tjänsten från din dator).

Adressen till Min telefon är su.se/mintelefon

Röstbrevlåda

Röstbrevlådan/Voicemail är en central telefonsvarare som är integrerad med universitetets telefonväxel. Inom universitetet används både digitala och analoga telefoner. I systemet kommunicerar du genom knapptryckningar på din telefon.

Här hittar du information om hur du skapar en röstbrevlåda, samt hur du talar in ett meddelande