Printomat

Printomat är ett så kallat ”follow me-print”-system. Det innebär att du skriver ut till en utskriftskö och sedan kan hämta ditt dokument när du vill på vilken kompatibel skrivare (printomat) som helst i nätverket genom att du loggar in på maskinen med ditt universitetskort. Du kan även kopiera i färg eller svartvitt på samma maskin. Även skanning finns på samma maskin, du skannar in en fil och den skickas till dig med e-post. Mer information finns vid skrivarna/kopiatorerna.

Så här skriver du ut på utskrifts- och kopieringstjänsten Printomat
Så här kopierar du på utskrifts- och kopieringstjänsten Printomat
Så här skannar du på Printomat

Toner

Det finns också ett antal skrivare som inte är printomater. Om toner behöver bytas på någon av dessa  skrivare (ej printomater som servas av universitetet) kan du hämta tonerkasett hos Jenny Albani. Det är också hon som beställer ny toner när den är slut.