Huset & lokalerna

Lokalbokning

I TimeEdit 3 görs alla enskilda lokalbokningar, om du behöver en lokal för ett möte, eller behöver ändra lokal för din kurs.

Om du vill boka en lokal i Manne Siegbahnhusen ska du mejla våra intendenter på lokaler.ike@su.se med följande uppgifter:

  • Ändamål (Kurs, möte, konferens osv.)
  • Person som ska stå på bokningen
  • Lokal
  • Tid

Lokalbokningen underlättas mycket om du själv kollat att den lokal du vill boka finns ledig den tid du vill ha den. Detta gör du genom att söka i webbvisningen av schemamotorn TimeEdit 3. 

Sök efter lediga lokaler

För att söka fram våra lokaler och se när de är bokade respektive lediga går du till TimeEdit.

Välj studentingången som inte kvräver inloggning och välj därefter "Schema". I rullgardinsmenyn bredvid "Sök" väljer du "Lokal" och i sökrutan skriver du in "MA" (för Manne Siegbahnhusen) så dyker alla våra lokaler upp*. Klicka på dem du är intresserad av så att de flyttas över på höger sida, du kan välja flera stycken, och klicka därefter på "Visa schema" så ser du när dessa lokaler är uppbokade.

*Vill du bara söka ut enskilda lokaler gör du det med sifferbeteckningen för 101, 119, 144, 157, 508, och 509, men med namnet för Auditoriet, Biblioteket och Konferensrummet.

Bokmärk och dela Tipsa