Möt våra forskare

Rivaliserande divor och byxrollen– Emelie Högqvist och Jenny Lind

Hélène Ohlsson, doktorand i teatervetenskap, föreläste den 30 september om de rivaliserande stjärnorna Emélie Högqvist och Jenny Lind. Missade du föreläsningen kan du se den här på webben!

Boel Westin, prefekt och professor i litteraturvetenskap

Barnlitteraturens påverkan de senaste århundradena

Boel Westin, professor i litteraturvetenskap med särskild inriktning på barn- och ungdomslitteratur.

Graffitiforskaren som vill väcka nyfikenhet

Varför är det lätt att stoppa graffitiutställningar men inte att ta bort Tintinböcker från bibliotek? Det beror enligt Jacob Kimvall på en avgörande skillnad i synen på ordet – som bärare av logik – och bilder – som ofta kopplas till sinnlighet.

Bild på litteraturforskaren Axel Englund

Drabbad av både text och ton

I valet mellan musik och litteratur blev det för forskaren Axel Englund – både och. I dag ägnar han sig på heltid åt att reflektera över ord och toner, och hur deras samspel påverkar våra liv.

Forskarlivet ett äventyr

Göran Rossholm är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskningsprofil är utpräglat teoretisk med fokus på berättelsens begrepp och funktion, på fiktionalitet och ikonicitet samt på frågor rörande estetiska tolkningars särdrag och riktighetsanspråk.

Kontakt

Forskningssamordnare
Staffan Bergwik
Tel: 08-16 35 63
E-post: staffan.bergwik@idehist.su.se

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
E-post: sonya.petersson@arthistory.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207, hus A i Manne Siegbahnhusen
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Victoria Fareld
Rum: 458, hus A i Manne Siegbahnhusen
E-post: victoria.fareld@idehist.su.se

Studierektor för idéhistoria
Victoria Fareld
Studierektor för konstvetenskap
Anna Bortolozzi
Studierektor för litteraturvetenskap
Carin Franzén
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Tiina Rosenberg

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube