När publikationsdata förs in i DiVA ska man, enligt DiVA:s föreskrifter, utgå från den institutionstillhörighet som står angiven som affiliering i publikationen, eller om sådan saknas, den institutionstillhörighet som forskaren hade det år som publikationen gavs ut. Det är alltså endast publikationer som producerats med en dylik koppling (affiliering/utgivningsår) till Institutionen för kultur och estetik, SU som ska läggas in under detta institutionsnamn.

Nya IKE-medarbetare, som kommer till institutionen från andra lärosäten, ska inte lägga in tidigare publikationer under IKE:s namn. Det som läggs in i DiVA vid SU ska ha producerats av SU-medarbetare. En viss persons totala produktion framgår i den nationella databasen SwePub där allting samlas.

Även alster av mindre vetenskapligt slag, som SvD-understreckare eller liknande, kan läggas in i DiVA. Allting som en SU-forskare sätter sitt namn under i egenskap av just SU-medarbetare ska läggas in i DiVA.

För att hålla isär de olika ämnenas publikationer används så kallade ”Nationella ämneskategorier” som finns i DiVA och som det är obligatoriskt att förse varje publikation med.

Det är viktigt (med tanke på framtida nationella analyser av respektive ämne) att välja en nationell ämneskategori med minst tresiffernivå, t ex:

 

De primära valmöjligheter som finns för IKE-medarbetare, som både skiljer ämnena åt inom IKE och gör dem synliga utåt i nationella databaser som SwePub, är följande:

6 Humaniora / Humanities

602 Språk och litteratur / Languages and Literature
60203 Litteraturvetenskap / General Literary studies
Häri ingår: / Including: litteraturteori / Literary Theory

603 Filosofi, etik och religion / Philosophy, Ethics and Religion
60305 Idé- och lärdomshistoria / History of Ideas

604 Konst / Arts
60407 Konstvetenskap / Art History
60408 Musikvetenskap / Musicology
60409 Teatervetenskap / Performing Art Studies

Den IKE-medarbetare som registrerar publikationer i DiVA måste alltså välja korrekt femsiffrig ämneskategori som beteckning på varje arbete som läggs in i systemet.

Till sidan för DiVA vid SU (där även generella instruktioner för hur inläggningen ska utföras finns att läsa): http://su.se/biblioteket/publicera/registrera-i-diva.