Utlysningar sker alltid i samband med övriga ansökningar till universitetet, (15 mars och 15 september) men inte varje termin eller år. Håll utkik på universitetets hemsida och ta gärna kontakt med institutionen om du är intresserad.

Allmänt gäller att din ansökan så tydligt som möjligt ska styrka dina meriter och övertyga om att du har goda förutsättningar att tillgodogöra dig vår forskarutbildning. En väl genomtänkt, konkret och intresseväckande avhandlingsplan är viktig för helhetsintrycket.

Om du behöver mer information om forskarutbildningen i teatervetenskap kan du ta kontakt med studierektor Lena Hammergren via e-post: lena.hammergren@teater.su.se.