Utlysningar sker oftast i samband med övriga ansökningar till universitetet, (15 mars och 15 september) men inte varje termin eller år. Håll utkik på universitetets hemsida och ta gärna kontakt med institutionen om du är intresserad.

Att studera på forskarnivå innebär att man som doktorand arbetar med en avhandling som skall läggas fram vid en disputation. När en doktorandtjänst blir aktuell utlyses den på universitets och institutionens hemsidor. För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i konstvetenskap krävs godkända kurser på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng inklusive ett examensarbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng i konstvetenskap. Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kompetens. För ytterligare upplysningar, kontakta studierektor för forskarnivån, Anna Bortolozzi, anna.bortolozzi@arthistory.su.se.

För antagna doktorander finns mer information på Confluence/Högre seminariet.