Caspar David Friedrichs Chalk Cliffs on Rügen
Caspar David Friedrichs Chalk Cliffs on Rügen.

Utlysningar sker oftast i samband med övriga ansökningar till universitetet, (15 mars och 15 september) men inte varje termin eller år. Håll utkik på universitetets hemsida och ta gärna kontakt med institutionen om du är intresserad.

Avhandlingsplan

Allmänt gäller att din ansökan så tydligt som möjligt ska styrka dina meriter och övertyga om att du har goda förutsättningar att tillgodogöra dig vår forskarutbildning. En väl genomtänkt, konkret och intresseväckande avhandlingsplan betyder mycket för helhetsintrycket.

Ifall du helt eller delvis ämnar försörja din forskarutbildningen på annat sätt än genom doktorandlön är vi tacksamma om du anger det i ansökan.

Om du behöver mer information om forskarutbildningen i idéhistoria kan du ta kontakt med studierektor Victoria Fareld via e-post: victoria.fareld@idehist.su.se.