Projektansvarig

Projektet drivs av The Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology, Slesvig.

Projektbeskrivning

Projektet har deltagare från flera länder och olika discipliner från zoologi, arkeologi till litteraturvetenskap och idéhistoria. Det förväntas utmynna i en stor bok om björnen och mitt bidrag handlar om de svenska björnjägarna i början av 1800-talet och deras berättelser och instruktioner om hur björnar bäst hanteras.

Karin Dirke, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, diskuterar björnarnas roll och perspektiv i utformandet av berättelserna och hur de kan ha påverkats av 1800-talets jakter. Artikeln är under peer review.